Josemaría Escrivá Obras
• Параграф 81: Делата не струват нищо без ....
• Параграф 82: На първо място — молитва.....
• Параграф 83: Молитвата е основата на дух....
• Параграф 84: ”Domine, doce nos orare!“ ̵....
• Параграф 85: Не бързай! — Мисли върху ....
• Параграф 86: Твоята молитва трябва да бъ....
• Параграф 87: ”Не само с хляб ще живе....
• Параграф 88: Ти търсиш контакт с твоите ....
• Параграф 89: ”Мария избра по-добрат....
• Параграф 90: Не знаеш да се молиш? Застан....
• Параграф 91: Пишеш ми: ”Да молиш, озн....
• Параграф 92: ”Et in meditatione mea exardescit ignis.&....
• Параграф 93: Ти се смяташ за жалък и недо....
• Параграф 94: Той стана толкова малък —....
• Параграф 95: ”In te, Domine, speravi.“ ̵....
• Параграф 96: И Аз ви казвам: ”Искайт....
• Параграф 97: Не знаеш какво да кажеш на Г....
• Параграф 98: След молитвата на свещеник....
• Параграф 99: Когато отиваш на молитва, в....
• Параграф 100: Не казвай на Исус, че в моли....
• Параграф 101: Постоянствай в молитвата! &#....
• Параграф 102: Твоят ум е скован, бездеен. ....
• Параграф 103: Запомни добре и повтаряй ба....
• Параграф 104: ”Pernoctans in oratione Dei.“ &....
• Параграф 105: Как искаш да свидетелстваш ....
• Параграф 106: Пишеш ми: ”Всеки ден от....
• Параграф 107: Светец без молитва?... — Н....
• Параграф 108: Ще ти кажа с думите на един ....
• Параграф 109: Ако не водиш молитвен живот....
• Параграф 110: Веднъж ми каза, че се чувств....
• Параграф 111: Твоята нетърпелива молитва....
• Параграф 112: Радвам се, че живееш с това ....
• Параграф 113: Твоите молитвени слова бях....
• Параграф 114: Молитвата на християнина в ....
• Параграф 115: ”Няколко минути мълчан....
• Параграф 116: Не изоставяй духовното чет....
• Параграф 117: Пишеш ми следното: ”Чет....