Josemaría Escrivá Obras
159

Да продължим в разказа на св. Матей: ”Знаем, че си справедлив и истински поучаваш на път Божий“. Този цинизъм не престава никога да ме изненадва. Подтиквани са от намерението да изкривят Исусовите думи, да Го хванат в противоречие и, вместо да изложат гладко това, което им се струва неразвързваем възел, се опитват да объркат Божествения Учител с възхвали, които би трябвало да бъдат произнасяни само от верни устни, от праведни сърца. Забавям се преднамерено върху тези нюанси, за да се научим да не бъдем подозрителни, а благоразумни — да; да не приемаме измамата на преструването, макар и облечено с фрази или с жестове, които сами по себе си отговарят на действителността, както в откъса, който съзерцаваме: ”Немариш за никого“ — казват на Исус; ”Ти си дошъл за всички хора; нищо не те задържа от това да провъзгласяваш истината и от това да учиш на добро“.

Повтарям: благоразумни —да; недоверчиви — не. Давайте на всички най-пълно доверие, с всички бъдете благородни. Колкото до мен, придавам повече стойност на думата на един християнин, на един почтен човек — доверявам се напълно на който и да е — отколкото на автентичния подпис на сто единодушни нотариуса, макар че понякога, заради това, че съм следвал този критерий, може би съм бил мамен. Предпочитам да поема риска несериозни хора да злоупотребят с доверието ми, отколкото да ощетя някого откъм доверието, което заслужава като човек и като Божие чедо. Мога да ви уверя, че резултатите от този начин на действие никога не са били разочароващи.

 

 

 

Да действаш почтено

 

Предишен Виждам глава Следваща