Josemaría Escrivá Obras
• Параграф 372: Бъди послушен и се покорява....
• Параграф 373: В апостолските начинания т....
• Параграф 374: Послушанието се изпълнява ....
• Параграф 375: Не може да се каже, че обича....
• Параграф 376: Много от проблемите се разр....
• Параграф 377: Христос иска от теб конкрет....
• Параграф 378: Подчинявай се без тези нену....
• Параграф 379: По-голямата част от неподчи....
• Параграф 380: Искаш ли да се подчиняваш с....
• Параграф 381: Да видим кога най-после ще р....
• Параграф 382: Както Църквата посредством....
• Параграф 383: Когато някой изпълнява рък....
• Параграф 384: Ред, авторитет, дисциплина......
• Параграф 385: Онези, които ръководят духо....
• Параграф 386: Авторитетът не се състои в ....
• Параграф 387: Не бъди от онези, които, ням....
• Параграф 388: Наистина ли мислиш, че знае....
• Параграф 389: Своеволната свобода на съв....
• Параграф 390: Да управляваш, не значи да у....
• Параграф 391: Ти, който заемаш ръководна ....
• Параграф 392: Ръководните решения, взети ....
• Параграф 393: Никога не разглеждай анони....
• Параграф 394: Едно правило за добро управ....
• Параграф 395: Вижда ми се много добре тов....
• Параграф 396: Колко жалко е да виждаш как ....
• Параграф 397: Ако авторитетът се превърн....
• Параграф 398: Когато управляващият е чер....
• Параграф 399: Старай се да бъдеш честен и ....
• Параграф 400: Силното желание за нововъв....
• Параграф 401: Как упорстват някои да обез....
• Параграф 402: Необходимо е да дадем на хо....
• Параграф 403: Никога не се уповавай само ....
• Параграф 404: Добрият пастир няма нужда д....
• Параграф 405: Често пъти управлението се ....
• Параграф 406: Доброто управление не изкл....
• Параграф 407: ”Ако не ме карат да гре....
• Параграф 408: Не всички граждани са в със....
• Параграф 409: ”Бях партизанин — ....
• Параграф 410: На много непокорни христия....
• Параграф 411: Лекият ветрец и ураганът не....
• Параграф 412: С каква лекота пренебрегва....
• Параграф 413: Не се стреми да придобиеш д....
• Параграф 414: Товарът е тежък? Не, и хиляд....
• Параграф 415: ”Мария спазваше всичко т....