Josemaría Escrivá Obras
• Параграф 340: Последствията на верността....
• Параграф 341: Ти ми довери, че понякога Бо....
• Параграф 342: Солта на земята. — Нашият....
• Параграф 343: Онзи пасаж от Второто посла....
• Параграф 344: За много исторически момен....
• Параграф 345: Едно велико откритие: нещо, ....
• Параграф 346: Верността изисква жажда за ....
• Параграф 347: ”Бих искал — ми пи....
• Параграф 348: Вярно е, че някои, които в на....
• Параграф 349: За теб, който се колебаеш, п....
• Параграф 350: Твоят живот е служение, при....
• Параграф 351: Никога няма да споделя — ....
• Параграф 352: Ти страдаш, когато виждаш к....
• Параграф 353: Всеки ден трябва да расте т....
• Параграф 354: Изпитваш огромно желание д....
• Параграф 355: Онези, които не искат да раз....
• Параграф 356: Дано Бог никога не позволяв....
• Параграф 357: Не те разбирам, когато, гово....
• Параграф 358: Не отстъпвай никога от учен....
• Параграф 359: Съгласен съм с теб, че има х....
• Параграф 360: Макар и да изглежда парадок....
• Параграф 361: Уморен си да се бориш. Отвра....
• Параграф 362: Почтените да не се месят! То....
• Параграф 363: Избягвай сектантското пове....
• Параграф 364: Истинското единство не мож....
• Параграф 365: Ти остана дълбоко замислен,....
• Параграф 366: Да постоянстваш, означава д....
• Параграф 367: Възможно е между християни....
• Параграф 368: Истина е, че ние — Божиит....
• Параграф 369: Изминали са двадесет века, ....
• Параграф 370: Винаги съм смятал, че липса....
• Параграф 371: Обърни взор към св. Дева Мар....