Josemaría Escrivá Obras
• Параграф 290: Светът ни очаква. Да! Да оби....
• Параграф 291: Христос заради Своето чове....
• Параграф 292: Светът: ”Това си е наша ....
• Параграф 293: Ти ми каза: ”Сега е врем....
• Параграф 294: Ах, този прелъстителен свет....
• Параграф 295: Твоето християнско призван....
• Параграф 296: Не е за вярване, че можем да ....
• Параграф 297: Светът е студен, изглежда д....
• Параграф 298: Предаността — да служиш ....
• Параграф 299: Добрият християнин трябва ....
• Параграф 300: Трудно е да бъдем за пример ....
• Параграф 301: Не е вярно, че между това да ....
• Параграф 302: Това е твоята задача на гра....
• Параграф 303: Един християнин не може да ....
• Параграф 304: Светските хора правят всич....
• Параграф 305: Има хора, които прекарват ц....
• Параграф 306: Покажи на хората с твоето п....
• Параграф 307: Една основна грешка, от коя....
• Параграф 308: Религията не може да бъде о....
• Параграф 309: Далеч — там долу на хориз....
• Параграф 310: Не можем да скръстим ръце, к....
• Параграф 311: Много фактори — материал....
• Параграф 312: Не се старай да превърнеш с....
• Параграф 313: Колко жалко е да разсъждава....
• Параграф 314: ”Кой е казал, че за да б....
• Параграф 315: Обичай родината си: патриот....
• Параграф 316: Не е патриотизъм оправдани....
• Параграф 317: Апостолът е писал също, че н....
• Параграф 318: От много години съвсем ясно....
• Параграф 319: Вечната жизненост на Катол....
• Параграф 320: За да следва стъпките на Хр....
• Параграф 321: Ти, който живееш в света, ко....
• Параграф 322: Излиза заповед от императо....