Josemaría Escrivá Obras
• Параграф 181: Докато разговаряхме, видях....
• Параграф 182: Колко мъка ти причиняват!... ....
• Параграф 183: Започна с голям ентусиазъм.....
• Параграф 184: Благодари на Бога за непрес....
• Параграф 185: Когато се захващаш с някакв....
• Параграф 186: Хора от различни националн....
• Параграф 187: Чуй ме добре и предай това н....
• Параграф 188: Естественост, сърдечност, р....
• Параграф 189: Начинът, по който Исус пови....
• Параграф 190: Апостолските призвания ги ....
• Параграф 191: Когато ти говоря за ”апо....
• Параграф 192: В апостолата на приятелств....
• Параграф 193: Онези, които са повярвали в ....
• Параграф 194: Трябва да бъдеш една разпал....
• Параграф 195: Когато има ревност за спасе....
• Параграф 196: Бъди сигурен, че там също им....
• Параграф 197: Не ми казвай, че се грижиш з....
• Параграф 198: Той ти каза: ”Този път е....
• Параграф 199: Нямал време ли?... Още по-доб....
• Параграф 200: Като имаш предвид, че мнози....
• Параграф 201: Не се изненадвай и не се отд....
• Параграф 202: Негодуват, че говориш за се....
• Параграф 203: Не успяваш да достигнеш до ....
• Параграф 204: Колебаеш се да се впуснеш в ....
• Параграф 205: Ти разговаряше с този човек....
• Параграф 206: Разбирам твоето свято нетъ....
• Параграф 207: Вярата, абсолютно необходи....
• Параграф 208: Дни на истинско ликуване: о....
• Параграф 209: Накара ме да се разсмея. Раз....
• Параграф 210: Понякога, заставайки пред т....
• Параграф 211: Вниквай все повече в апосто....
• Параграф 212: ”Hominem non habeo“ — R....
• Параграф 213: Помогни ми да измоля една н....
• Параграф 214: ”Ако някой дойде при Мен ....
• Параграф 215: Ралото, което разорава и ра....
• Параграф 216: След твоето решение, всеки ....
• Параграф 217: Звания, Господи, повече зва....
• Параграф 218: Бъди откровен. Ако ти казва....
• Параграф 219: Твоята апостолска задача е ....
• Параграф 220: ”Изглежда — казваше н....
• Параграф 221: Бъди сигурен, че трябва да с....
• Параграф 222: Ето една ефикасна рецепта з....
• Параграф 223: Христос очаква много от тво....
• Параграф 224: Непростимо е да губиш време....
• Параграф 225: Целта на твоето апостолско ....
• Параграф 226: Чудото на Петдесетница осв....
• Параграф 227: Ти ми писа: ”Към групата ....
• Параграф 228: По ”пътя на справедливот....
• Параграф 229: Преподавател: имай силното ....
• Параграф 230: Желанието ”да преподава....
• Параграф 231: Харесвам този девиз: ”В....
• Параграф 232: Какъв необикновен урок има ....