Josemaría Escrivá Obras
• Параграф 125: Не всички могат да бъдат бо....
• Параграф 126: За да бъдем верни на Бога, т....
• Параграф 127: Не отричам, че това изпитан....
• Параграф 128: Днес не е достатъчно да има ....
• Параграф 129: Истинското желание за пост....
• Параграф 130: В своя живот някои се държа....
• Параграф 131: Каква жажда за реформи у мн....
• Параграф 132: Потапяш се в изкушенията, и....
• Параграф 133: След първоначалния ентусиа....
• Параграф 134: Трябва да храним в душите с....
• Параграф 135: Ако въображението ти разпа....
• Параграф 136: Не бъди толкова наивно глуп....
• Параграф 137: Не разговаряй с изкушеният....
• Параграф 138: Нищо не те извинява. Вината ....
• Параграф 139: Много наскърбява Бога безс....
• Параграф 140: Имаш много, твърде много ем....
• Параграф 141: Понеже със сигурност — р....
• Параграф 142: Ако си усърден в духовната ....
• Параграф 143: По същия начин, по който мно....
• Параграф 144: Когато се налага да скъсаш ....
• Параграф 145: Съветвам те да опиташ няког....
• Параграф 146: Как ще излезеш от това съст....
• Параграф 147: Каква загуба на време и как....
• Параграф 148: При изпита на съвестта, бъд....
• Параграф 149: Изпитвам нуждата да те пред....
• Параграф 150: Веднъж ти ми каза: ”Кол....
• Параграф 151: Веднъж чух да казват, че в г....
• Параграф 152: Ти отвори искрено сърцето с....
• Параграф 153: Признавам, че се държиш с до....
• Параграф 154: Така, вършейки глупости, с т....
• Параграф 155: Винаги съм смятал, че мнози....
• Параграф 156: Още един парадокс на духовн....
• Параграф 157: Понякога си измисляш ”пр....
• Параграф 158: Ти почувства по-силно необх....
• Параграф 159: Смущения?... Бъди откровен и ....
• Параграф 160: ”Beatus vir qui suffert tentationem.......
• Параграф 161: ”Nunc coepi!“ — ”С....
• Параграф 162: Почувства болка в сърцето, ....
• Параграф 163: Не знаеш дали това, което те....
• Параграф 164: Бих могъл да се държа по-доб....
• Параграф 165: Ти ми заяви с дързък и самон....
• Параграф 166: В твоя живот има две неща, к....
• Параграф 167: Възстанови времето, което з....
• Параграф 168: Ти разкри своите минали сла....
• Параграф 169: Захващането със сериозните....
• Параграф 170: Обърни се сега, докато се чу....
• Параграф 171: ”Felix culpa“”....
• Параграф 172: Как е възможно — питаш, с....
• Параграф 173: Ще ти представя твоята клин....
• Параграф 174: Срамуваш се пред Бога и пре....
• Параграф 175: Гориш от желание да придаде....
• Параграф 176: Обновяването не означава р....
• Параграф 177: Дни на уединение — дни на....
• Параграф 178: Дано не се повтаря онова, ко....
• Параграф 179: Дни на тишина и обилна благ....
• Параграф 180: ”Auxilium christianorum! — ”....