Josemaría Escrivá Obras
• Параграф 52: Никой на тази земя не е щаст....
• Параграф 53: Servite Domino in laetitia!“ — &....
• Параграф 54: Един съвет, който настоятел....
• Параграф 55: Бих искал да дам и кожата от....
• Параграф 56: Един друг силно вярващ чове....
• Параграф 57: Не забравяй, че понякога е н....
• Параграф 58: ”Не е за вярване, че сте....
• Параграф 59: Никой да не чете по лицето т....
• Параграф 60: Радостта на мъжа или на жен....
• Параграф 61: Дали съм доволен? — въпро....
• Параграф 62: Рождество Христово. Пишеш м....
• Параграф 63: Благородно решение: да напр....
• Параграф 64: Колко е прекрасно да обръща....
• Параграф 65: Ти отново се върна към пред....
• Параграф 66: Истина е: не струваме нищо, ....
• Параграф 67: Сцената с поканените от ева....
• Параграф 68: Много е лесно да кажеш: ̶....
• Параграф 69: Смея се на моето нищожество....
• Параграф 70: Запита ме дали имам житейск....
• Параграф 71: Чувстваш се по-радостен. Но ....
• Параграф 72: Изживяваш дни, каращи те да ....
• Параграф 73: Каква разлика между хората ....
• Параграф 74: Не си щастлив, защото завър....
• Параграф 75: Miles“”Воин&....
• Параграф 76: Приемете, отче, моето решен....
• Параграф 77: Понякога те потискат начат....
• Параграф 78: Спусна се мъглата на неохот....
• Параграф 79: Ти се подмлади! И действите....
• Параграф 80: Не ти липсва Божията благод....
• Параграф 81: Вчера може би ти беше един о....
• Параграф 82: Мнозина се чувстват нещаст....
• Параграф 83: Пред една панорама на хора ....
• Параграф 84: Твоето земно щастие се съст....
• Параграф 85: Благодари на Бога за това, ч....
• Параграф 86: С Бога, мислех си, всеки ден ....
• Параграф 87: Радостта е резултат от поло....
• Параграф 88: Каква неугасваща радост ти ....
• Параграф 89: Преглътни с усмивка всичко ....
• Параграф 90: Оптимизъм? Винаги! Дори и ко....
• Параграф 91: Да се надяваш, не означава д....
• Параграф 92: Дълг на всеки християнин е ....
• Параграф 93: Ако отсечеш още в корен при....
• Параграф 94: Онзи приятел се поинтересу....
• Параграф 95: Колко ли радостен блясък са....