Josemaría Escrivá Obras
• Параграф 831: Целомъдрието — необходи....
• Параграф 832: ”Чудото“ на моралната....
• Параграф 833: Изкушението против целомъд....
• Параграф 834: Святото целомъдрие — сми....
• Параграф 835: Така онзи изповедник охлад....
• Параграф 836: Едва започнат доброволно т....
• Параграф 837: Той последва пътя на нечист....
• Параграф 838: ”Казахте ми, че с моето м....
• Параграф 839: Искай прошка със съкрушено ....
• Параграф 840: Онзи разговор прилича на не....
• Параграф 841: Изглежда сякаш ”духът̶....
• Параграф 842: Какво съжаление предизвикв....
• Параграф 843: Онзи малко суров, но опитен ....
• Параграф 844: Ти ще бъдеш това..., което си:....
• Параграф 845: Някои създават деца за собс....
• Параграф 846: Християнските съпрузи не б....
• Параграф 847: Когато сме били малки, сме с....
• Параграф 848: Да бъдеш истински мъж или и....
• Параграф 849: Позволи ми да ти дам един съ....