Josemaría Escrivá Obras
• Параграф 727: Когато ти е трудно да извър....
• Параграф 728: Живеем толкова забързани, ч....
• Параграф 729: В историята винаги е ставал....
• Параграф 730: Ти разбра смисъла на прияте....
• Параграф 731: Не можеш да бъдеш само един ....
• Параграф 732: Въодушеви те този братски и....
• Параграф 733: Ти имаше голямото щастие да....
• Параграф 734: Размисли добре и в отговор ....
• Параграф 735: Не е достатъчно да си добър ....
• Параграф 736: За да бъдат стоплени хладни....
• Параграф 737: Братският дълг към всички д....
• Параграф 738: Колко е жалка душата на онз....
• Параграф 739: Ти спазваш един сериозен пл....
• Параграф 740: Смяташ себе си за добър при....
• Параграф 741: Първо нараняваш... После, бе....
• Параграф 742: Недей да сееш плевели като ....
• Параграф 743: Не ми изглежда християнска ....
• Параграф 744: Ти нямаш дори капка свръхес....
• Параграф 745: Не е възможно едновременно ....
• Параграф 746: Истинското приятелство нос....
• Параграф 747: Никога не позволявай върху ....
• Параграф 748: Едно твърдо решение за наше....
• Параграф 749: Твоята братска любов трябв....
• Параграф 750: Божии чеда! Едно състояние, ....
• Параграф 751: Как можем да искаме да приб....
• Параграф 752: Привлекателността на твоет....
• Параграф 753: С твоето приятелство и с тв....
• Параграф 754: Записах думите на онзи рабо....
• Параграф 755: Понякога искаш да се оправд....
• Параграф 756: Посъветвах те да разгледаш ....
• Параграф 757: Да живееш братска любов, оз....
• Параграф 758: Другите са пълни с недостат....
• Параграф 759: Оплакваш се, че не те разбир....
• Параграф 760: Съгласен съм, допускам, че о....
• Параграф 761: Ако твоето приятелство се п....
• Параграф 762: Вярно е, че животът — сам ....
• Параграф 763: Снизходителността е правоп....
• Параграф 764: ”Чрез вас видях Бог, ко....
• Параграф 765: Струваше ти големи усилия д....
• Параграф 766: ”Сто за едно!...“ Ка....
• Параграф 767: Колко страхове и опасности ....
• Параграф 768: Прибягвай всеки ден с довер....