Josemaría Escrivá Obras
• Параграф 567: Молейки се пред едно Разпят....
• Параграф 568: Толкова пъти истината е неп....
• Параграф 569: Ако се смущаваш, когато ти к....
• Параграф 570: Твърдиш, че си изпълнен с дъ....
• Параграф 571: Не се дръж като глупец: не е ....
• Параграф 572: Лесно е — случваше се и п....
• Параграф 573: Не изоставяй работата, не с....
• Параграф 574: Ще срещнеш хора, които, пора....
• Параграф 575: Някои не слушат — нито пъ....
• Параграф 576: Разбирането, което някои из....
• Параграф 577: Не вярвам в твоя стремеж къ....
• Параграф 578: Защо гледаш, слушаш, четеш и....
• Параграф 579: Когато почтеността у онзи, ....
• Параграф 580: Фанатикът не вижда у дейнос....
• Параграф 581: Огорчи ме онази отговорна л....
• Параграф 582: Изпълни ли своя дълг?... Наме....
• Параграф 583: Попитаха те — с инквизит....
• Параграф 584: Ти му разкри идеалите и пов....
• Параграф 585: Кои са те, че да искат доказ....
• Параграф 586: Те предизвикват у теб съжал....
• Параграф 587: Много са онези, които клеве....
• Параграф 588: В нивата с най-хубаво и обещ....
• Параграф 589: За теб, който ме увери, че ис....
• Параграф 590: Тази твоя склонност — ти ....
• Параграф 591: Понякога клеветата нанася ....
• Параграф 592: Защо има толкова недоволни?....
• Параграф 593: Когато оклеветената жертва....
• Параграф 594: Има много начини за водене ....
• Параграф 595: Тези — казваше той с мъка....
• Параграф 596: В този случай, както в много....
• Параграф 597: Един болезнен опит — да н....
• Параграф 598: По-удобно от самото изследв....
• Параграф 599: ”Не е ясно, не е ясно“....
• Параграф 600: Не ти е приятно да наранява....
• Параграф 601: Бог, в своята справедливост....
• Параграф 602: Ти казваш една полуистина с....
• Параграф 603: Съмнението — в областта ....
• Параграф 604: Напомняш ми за Пилат: ”Q....
• Параграф 605: Да бъдеш последователен в р....
• Параграф 606: Не бъркай святата неотстъп....
• Параграф 607: ”Свята Марийо, престол ....