Josemaría Escrivá Obras
• Параграф 482: Трудът е първото призвание ....
• Параграф 483: Учение и труд: неизбежни за....
• Параграф 484: Моля Бога да ти служат за пр....
• Параграф 485: Тридесет и трите Исусови го....
• Параграф 486: Онзи младеж писа: ”Моят....
• Параграф 487: Пред Бога никое занятие не ....
• Параграф 488: Трудовият героизъм се съст....
• Параграф 489: Настоявам: в простотата на ....
• Параграф 490: Казваш ми, че тази мисъл ти ....
• Параграф 491: Ти също имаш професионално ....
• Параграф 492: За да доведеш работата до к....
• Параграф 493: Не може да бъде осветена ед....
• Параграф 494: След продължително пренебр....
• Параграф 495: Ти ме попита какво би могъл ....
• Параграф 496: Една вечно актуална и герои....
• Параграф 497: Да работим, да работим мног....
• Параграф 498: Пишеш ми от кухнята, край ог....
• Параграф 499: Твърдиш, че малко по малко з....
• Параграф 500: Подхващайки своята обичайн....
• Параграф 501: ”Stultorum infinitus est numerus“
• Параграф 502: Много е важно де се стараеш,....
• Параграф 503: Прости ми за настойчивостт....
• Параграф 504: Винаги е било така: онзи, ко....
• Параграф 505: Препятствия? Понякога съще....
• Параграф 506: Развиваш неуморна дейност. ....
• Параграф 507: За да омаловажиш работата н....
• Параграф 508: Бог има правото — и това ....
• Параграф 509: Известно ти е, че работата н....
• Параграф 510: Тъгата и безпокойството са ....
• Параграф 511: Безпокойство?... — Аз не с....
• Параграф 512: Навлизаш в една критична фа....
• Параграф 513: Когато организираш времето....
• Параграф 514: Винаги съм разбирал почивк....
• Параграф 515: Сега, когато имаш толкова р....
• Параграф 516: Кратките молитви не затруд....
• Параграф 517: Осветяването на нашата раб....
• Параграф 518: Твоята работа започва да ст....
• Параграф 519: Да работиш с радост, не озна....
• Параграф 520: В работата някои се ръковод....
• Параграф 521: Ти се плашиш от опасностите....
• Параграф 522: Студент: залягай върху твои....
• Параграф 523: Ти притежаваш един боен кон....
• Параграф 524: По-лесно е да се безпокоиш з....
• Параграф 525: Ако знаеш, че учението е апо....
• Параграф 526: Да учиш, е необходимо..., но н....
• Параграф 527: След като се запознах с тол....
• Параграф 528: Когато осъзнаеш този идеал ....
• Параграф 529: Светостта е изтъкана от гер....
• Параграф 530: Онзи свещеник, наш приятел, ....
• Параграф 531: Постави върху работната си ....