Josemaría Escrivá Obras
• Параграф 323: Който укрива от своя духове....
• Параграф 324: Прахът, който се вдигна сле....
• Параграф 325: Откровеност: с Бога, с духов....
• Параграф 326: Как можеш да бъдеш искрен и ....
• Параграф 327: ”Какво трябва да кажа?&#....
• Параграф 328: Недостатъците, които вижда....
• Параграф 329: Всички трябва да избягваме ....
• Параграф 330: Съгласен съм — казваш ̶....
• Параграф 331: Ти изразяваш своето недово....
• Параграф 332: Разбрал си в какво се състо....
• Параграф 333: Обмисли добре това: да бъде....
• Параграф 334: Нека действаме винаги със с....
• Параграф 335: Тревогите изчезнаха... Ти ра....
• Параграф 336: Колко зле постъпват родите....
• Параграф 337: Ти четеше в онзи речник син....
• Параграф 338: ”Abyssus, abyssum invocat...“ <....
• Параграф 339: ”Tota pulchra es Maria, et macula origina....