Josemaría Escrivá Obras
927

Знай, че твоето апостолско дело се състои в това да разпространяваш доброта, светлина, ентусиазъм, щедрост, жертвен дух, постоянство в работата, задълбоченост в учението, благородство в себеотдаването, приспособяване към съвременните условия, пълно и доброволно послушание към Църквата, съвършено братолюбие...

Никой не може да даде онова, което не притежава.


928

Ти, който си още млад и едва пое пътя, приеми този съвет: тъй като Бог заслужава най-доброто, старай се да се отличиш в професията си, за да можеш по-късно да разпространяваш твоите идеи с по-голям резултат.


929

Помни, че сме толкова по-убедителни, колкото сме по-убедени в онова, което казваме.


930

”Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник, и свети на всички вкъщи.Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец.“

В края на Своя земен път Христос повелява: ”Euntes, docete“”Идете и поучавайте“. Той иска Неговата светлина да свети в думите и в постъпките на Неговите ученици, включително и в твоите.


931

Впечатляващо е колко често се срещат хора, които — ”в името на свободата“ — се страхуват, че християните могат да бъдат просто добри християни и се стараят да им попречат.


932

Пази се от разпространителите на клевети и слухове, които някои възприемат, поради лекомислие, други — поради недобросъвестност, разрушавайки здравия дух на средата и заразявайки общественото мнение.

Понякога истинското братолюбие изисква да бъдат разобличени тези нападки и онези, които ги предизвикват. В противен случай, със своята изкривена или зле оформена съвест, те и техните слушатели могат да заключат: мълчат; значи са съгласни.


933

Членовете на сектите надигат глас срещу онова, което те наричат ”наш фанатизъм“, защото вековете минават, а Католическата вяра остава непроменена.

От своя страна, фанатизмът на сектантите — понеже не е свързан с истината — непрекъснато мени своите зарази, изправяйки срещу Светата Църква плашилото от обикновени думи, които тяхното поведение изпразва от съдържание: ”свобода“, която оковава; ”прогрес“, който връща назад към пещерите; ”наука“, която крие невежество... Вечно една овехтяла и развалена стока, закрита с огромна завеса.

Дано Бог даде да се засилва от ден на ден твоята ревност за Вярата — единствена защита за единствената Истина!


934

Не се стъписвай и не се учудвай от глупостта на някои. Никога не ще липсват лековерници, които размахват оръжието на своето невежество, желаейки да минат за културни.


935

Колко жалко е да виждаш как вървят редом, макар и движени от различни мотиви — но единни срещу християните — онези, които мразят Бога и някои, които твърдят, че са Негови служители!


936

В някои кръгове, преди всичко от интелектуалната сфера, осезаемо може да се долови един сектантски дух, създаван понякога дори и от християни, който — с цинично постоянство — подхранва и разпространява клеветата, за да хвърли сянка върху Църквата или върху хора и организации, противно на всяка истина и логика.

Моли се всеки ден с вяра: ”Да бъдат посрамени враговете — защото за такива се обявяват — на Църквата, молим Ти се, изслушай ни!“. Разпръсни, о, Господи, онези, които Те преследват, чрез блясъка на Твоята светлина, която сме решени да разпространяваме.


937

Тази християнска идея е стара и затова е неприемлива?... Още по — древно е слънцето, а не е загубило своя блясък; още по-древна е водата, а все още утолява жаждата и освежава.


938

Не е позволено никому, дори и с добро намерение, да поправя историята или живота. — Но е голям грях да се поставят на пиедестал враговете на Църквата, които са употребили времето си да я преследват. Разбери, че историческата истина няма да пострада, ако един християнин не съдейства в изграждането на монумент , който не би трябвало да съществува. Откога омразата служи за пример?


939

Християнският апостолат не се нуждае нито от предизвикването на антагонизъм, нито от лошото отношение към онези, които не познават нашето учение. Ако се действа с любов — Caritas omnia suffert!“”Любовта всичко понася!“ — онзи, който е бил против — въведен в заблуда от своята грешка, — с доверие и деликатност може да бъде обърнат. — От друга страна, няма място за отстъпление в църковните догмати, в името на някаква наивна ”широта на възгледите“, защото онзи, който би действал така, би се изложил на опасността да остане извън Църквата и вместо да постигне добро за другите, би навредил на себе си.


940

Християнството е нещо ”необикновено“; то не може да се приспособи към делата на този свят. Вероятно това е неговият най-голям ”недостатък“, пропагандиран от светските хора.


941

Има хора, които не знаят нищо за Бога..., защото никой не им е говорил за Него по понятен начин.


942

Там, където не достига твоята ученост, се моли да достигне твоята свята хитрост, за да послужи повече и по-добре на всички.


943

Вярвай ми, апостолатът, катехизацията, обикновено трябва да бъдат широко разпространени — от човек на човек. Всеки вярващ — на своите ближни.

Ние, Божиите чеда, се грижим за всички души, защото ни интересува всяка една душа.


944

Прибягвай към Дева Мария — Майка на Добрия Съвет, за да не излизат никога от устата ти обиди към Бога.


Предишен Следваща