Josemaría Escrivá Obras
850

Разпали в душата и в сърцето — в ума и във волята си — духа на доверие и на себеотдаване на любящата Воля на Небесния Отец. Оттук ще се роди вътрешният мир, за който жадуваш.


851

Как ще притежаваш мира, щом се оставяш да те завлекат — въпреки ”притегателната сила“ на благодатта — тези плътски страсти, които дори не се опитваш да овладееш?

Небето те дърпа нагоре, а ти — само ти, не се оправдавай — дърпаш надолу... Оттам идват твоите терзания.


852

И мирът, и войната се намират вътре в нас.

Не можеш да стигнеш до победата, до мира, ако ти липсват доблестта и решителността да победиш в битката.


853

Ето едно лекарство за твоето безпокойство: имай мира, правотата в намерението и гледай нещата в свръхестествена перспектива.


854

Отдалечи веднага от себе си — Бог е с теб — страха и душевния смут. Избягвай решително тези действия, които служат само за умножаването на изкушенията и за увеличаването на опасността.


855

Дори и да виждаш, че всичко рухва и се проваля, дори и нещата да се развиват противно на очакванията, сред страшни противоречия, няма да спечелиш нищо, ако се притесняваш. Освен това, спомни си пълната с упование молитва на пророка: ”Господ е наш Съдия, наш Законодател; Господ е наш Цар, Той ще ни спаси“.

Казвай я всеки денс набожност, за да приспособиш поведението си към плановете на Божия промисъл, който ни направлява към нашето добро.


856

Ако можеш да останеш спокоен пред тревогите — с поглед, отправен към Бога — ако се научиш да забравяш дреболиите, злобата и завистта, ти ще си спестиш загубата на много сили, от които се нуждаеш, за да работиш резултатно в служба на хората.


857

Онзи приятел ти довери искрено, че никога не е скучал, защото никога не е оставал сам, без нашия Приятел.

Нощта се спускаше сред дълбока тишина... Ти откри, че усещането за Божието присъствие е твърде живо в теб... И какъв мир ти донесе това откритие!


858

Възторженият поздрав, който онзи твой брат ти отправи в навалицата, ти напомни, че всички почтени пътища в този свят са отворени за Христос — остава само да се втурнем и да ги извървим, с дух на завоеватели.

Да, Бог е създал света за Своите чеда, за да го обитават и да го осветят. Какво чакаш още?


859

Ти си извънредно щастлив. Понякога, когато забелязваш, че някой християнин изоставя Бога, чувстваш — сред твоя вътрешен мир и твоята радост — една болка от любов, една горчивина, която не те смущава и не те обезпокоява.

Добре, но... нека използваме всички човешки и свръхестествени средства, за да му помогнем да реагира... и нека крепко се уповаваме на Христос! По този начин речните води се връщат винаги в своето корито.


860

Когато сериозно се отдадеш на Бога, ще се научиш да бъдеш доволен от онова, което ти се случва и да не губиш присъствието на духа, ако нещата — въпреки, че си вложил цялото си старание и нужните средства — не се развиват според твоето желание... Защото ще се ”развият“ така, както Бог намери за добре.


861

Ти си все така разсеян и пълен с недостатъци и това те огорчава. В същото време продължаваш пътя си с радост, от която сякаш ще експлодираш.

Затова, понеже чувстваш болка от любов, твоите неуспехи няма да отнемат повече мира ти.


862

Когато се намерим в мрак, с ослепяла и неспокойна душа, трябва да прибегнем към Светлината, както Вартимей. Повтаряй, викай, настоявай още по-силно: ”Domine, ut videam!“ — ”Господи, да прогледна!...“. Тогава за очите ти ще настъпи ден и ще можеш да се насладиш на светлината, която идва от Него.


863

Бори се срещу грубите черти на твоя характер, срещу егоизма, срещу твоята отпуснатост, срещу чувствата на неприязън... Освен, че трябва да вземеш участие в изкупителното дело на Христос, наградата, която ще получиш — помисли добре върху това — ще бъде в тясна зависимост от извършената от теб сеитба.


864

Дълг на всеки християнин е да удави злото в преизобилието на доброто. Това не означава да правиш протестни кампании или да се обявиш срещу нещо. Напротив: да живееш с увереност, изпълнен с оптимизъм, с младежки дух, с радост и мир; да гледаш всички с разбиране — онези, които следват Христос и онези, които Го изоставят или не Го познават.

Разбирането обаче, не означава нито съзнателно неучастие в политическия живот, нито безразличие; то е активност.


865

От християнско милосърдие и от човешка деликатност се старай да не създаваш духовна бездна между теб и другия... Оставяй винаги един изход за ближния си, за да не се отдалечи още повече от Истината.


866

Насилието не е добро убедително средство..., още по-малко в апостолските начинания.


867

Насилникът винаги губи, дори и да спечели първото сражение..., защото остава обграден от самотата на своето неразбиране.


868

Тактиката на тиранина е да успее да скара онези, които, ако са единни, биха го свалили. — Това е стар трик, използван от неприятеля — от дявола и неговите сподвижници, — за да провали много апостолски начинания.


869

Онези, които виждат сред събратята си конкуренти, със своите дела, отричат християнската вяра, която на думи изповядват.


870

Агресивната полемика, която унижава другия, рядко води до решаването на даден проблем. От друга страна, никога не се стига до някакво изяснение, когато сред дискутиращите има фанатик.


871

Не разбирам твоето възмущение и разочарование. Заплатиха ти с твоята монета: изпитвайки удоволствие от нанесените, чрез думи и дела обиди.

Извлечи полза от този урок и отсега нататък не забравяй, че онези, с които живееш, също имат сърца.


872

За да не губиш мира си, в онези моменти на изключителни и непонятни трудности, ти напомних: ”Ако спукат главата ни, не бива да се тревожим много; значи трябва да вървим с отворена глава“.


873

Парадокс: откакто реших да следвам съвета на Псалмиста: ”Възложи на Господа грижата си и Той ще те подкрепи“, от ден на ден се безпокоя все по-малко за главата си... Същевременно всичко се разрешава с по-голяма яснота след нужното усилие.


874

Църквата призовава Дева Мария като Царица на мира. Затова, когато душата ти, семейната или професионалната среда, общественото или международното съжителство се развълнуват, не преставай да я приветстваш така: ”Regina pacis, ora pro nobis!“ — ”Царице на мира, моли се за нас!“. Опитвал ли си да го направиш, когато загубиш присъствие на духа?... Ще се учудиш от незабавния резултат.


Предишен Следваща