Josemaría Escrivá Obras
416

Господ се нуждае от силни и смели души, които не се принизяват да сключват договор с посредствеността и навлизат със сигурна стъпка във всички среди.


417

Спокоен и уравновесен характер, несломима воля, дълбока вяра и пламенна набожност — това са основните характеристики на един християнин.


418

Господ може да въздигне синове Авраамови и от камъните ... Нека гледаме обаче, камъкът да не бъде трошлив. От една твърда скала, макар и безформена, може да се извлече най-лесно един прекрасен камък за строеж.


419

Апостолът не бива да се задържа на нивото на посредствените. Бог го зове да бъде носител на човещина и да разпространява едно вечно послание. — Затова душата на апостолът се нуждае от едно продължително, спокойно и героично формиране.


420

”Всеки ден откривам в себе си нови неща“ — ми казваш ти. Аз ти отговарям: вече започваш да се опознаваш. Когато някой обича истински, той винаги открива нови мотиви, за да обича повече.


421

Би било жалко, ако някой, виждайки християните заети в обществения живот, заключи, че действат плахо и с комплекс за малоценност.

Не бива да се забравя, че нашият Божествен Учител е бил — и е — истински човек.


422

Ако Бог ти е дал едно добро качество — или дадена способност — то не е само за да му се наслаждаваш или да парадираш с него, а за да го приложиш с братска любов в услуга на ближния.

Кога ще ти се отдаде по-сгоден случай от този, за да служиш сега, когато съжителстваш с толкова души, които споделят твоя идеал?


423

Пред натиска и неразбирането на един материализиран, търсещ удоволствия, лишен от вяра свят, как можем да изискваме и да оправдаем свободата да не мислим ”като тях“, да не действаме ”като тях“?

Един християнин няма нужда да си възвръща тази свобода, защото Христос ни я придоби веднъж завинаги, но трябва да я брани и показва навсякъде. Само така ”те“ ще разберат, че нашата свобода не е обвързана с общото мислене.


424

Твоите роднини, твоите колеги, твоите приятели забелязват промяната и си дават сметка, че това не е един моментен прелом, че ти не си вече същият.

Не се тревожи, продължавай напред! Осъществява се това ”Христос живее вече в мен“ — сега Христос живее в теб.


425

Отнасяй се с уважение към онези, които знаят да ти отговарят с ”не“. Освен това, помоли ги да обосноват своя отрицателен отговор, за да се поучиш ... или да се поправиш.


426

По-рано ти бе песимист, нерешителен и равнодушен. Сега си съвсем преобразен: чувстваш се смел, оптимист, сигурен в себе си ..., защото най-после се реши да потърсиш своята опора само в Бога.


427

Печална гледка представлява една личност с превъзходни човешки добродетели и с абсолютна липса на свръхестествен мироглед: защото тези добродетели се прилагат много лесно само за лични цели. Помисли!


428

За теб, който желаеш да си изградиш католически, т.е. вселенски мироглед, преписвам някои характеристики:

- широта на възгледите, енергично и задълбочено изучаване на вечните истини в християнската вяра;

- справедливо и разумно — никога лекомислено — желание за възобновяване на характерната за традиционната мисъл доктрина, във философията и в тълкуването на историята;

- сериозно внимание към насоките на науката и на съвременната мисъл;

- положително и открито отношение към днешното претворяване на социалните структури и житейски модели.


429

Свикни да имаш различно мнение — когато се налага — от това на другите, с любов, без да им ставаш антипатичен.


430

С Божията благодат и с добра подготовка, можеш да помогнеш на другите да те разберат дори и в една ”трудна“ среда. — Те едва ли ще те последват, ако ти липсва ”дарът да говориш езици“, способност и усилие, чрез които да достигнеш до техния ум.


431

Бъди учтив винаги, с всички, но особено с онези, които стават твои противници — врагове, ти не бива да имаш — когато се опитваш да ги измъкнеш от заблудата.


432

Онова разглезено дете ти направи неприятно впечатление, нали? Тогава ... не полагай толкова грижи за себе си! Не разбираш ли, че така ще станеш като ронлив сладкиш? Освен това, не знаеш ли, че най-благоуханни са дивите цветя, изложени на лошото време и на сушата?


433

Той ще се издигне много на високо — казват — и неговата бъдеща отговорност предизвиква страх. — Никой не му зачита нито една безкористна работа, нито едно уместно изречение, нито едно полезно произведение. — Той е човек, чийто живот не служи за пример. Винаги изглежда задълбочен и остроумен, макар всеки да знае, че никога не е развил идеи, които будят размисъл. Притежава — в изражението и действията — тежестта на упорит човек и това кара да го смятат за прозорлив ...

Той ще се издигне много на високо! Но — питам се — какво би могъл да предаде на другите, как и с какво ще им служи, ако не му помогнат да се промени?


434

Педантът взема за невежество простодушието и смирението на мъдреца.


435

Не бъди от онези, които като им възложат някаква задача, веднага мислят как да я променят. Бих казал, че те прекаляват с отстояването на своята индивидуалност и предизвикват разделения и разногласия.


436

Опитът, задълбоченото познаване на света, четенето между редовете, изключителната прозорливост, критичният дух ... Всичко това, което в отношенията и в работата те отведе твърде надалеч, чак дотам — да станеш някак циничен. Този ”прекален реализъм“ — който е липса на свръхестествен дух — навлиза дори в твоя духовен живот. — Поради липса на простодушие понякога ставаш студен и жесток.


437

Всъщност ти си едно добро момче, само че се мислиш за Макиавели. — Помни, че в Небето ще влезе онзи, който е честен и добър, а не някакъв малък досаден интригант.


438

Това твое добро настроение е възхитително. Но да приемаш всичко, всичко на шега, извини ме, означава да преминеш границите. — Истината е съвсем друга: понеже ти липсва воля да изпълниш сериозно твоята част от работата, ти се самооправдаваш, вземайки на подбив другите, които са по-добри от теб.


439

Не отричам, че си с жив характер. Но безредната разпаленост те кара да се държиш глупаво.


440

Ах, това непостоянство на характера! Клавиатурата ти е развалена: високите и ниските тонове са много добре ..., но не се чуват средните, тези от всекидневния живот, тези, които другите обикновено слушат.


441

Това е за теб. — Накарах онзи благороден господин, мъдър и почтен, да забележи при един паметен случай, че за да защити една свята кауза, която ”добрите“ оспорваха, би трябвало да заложи — а би загубил — едно важно място в своята среда. С глас, изпълнен с достойнство — човешко и свръхестествено — презирайки всички земни почести, той ми отговори: ”Залагам душата си.


442

Диамантът се шлифова с друг диамант ..., а душата — с друга душа.


443

”Яви се голямо знамение на Небето: жена с корона от дванадесет звезди на главата си, облечена със слънцето; с луната под нозете си.“ Това знамение е за теб и за мен — за всички — за да се убедим, че нищо не усъвършенства толкова личността, колкото нашия отклик спрямо Божията благодат. Старай се да подражаваш на св. Дева Мария и ще бъдеш мъж или жена на място.


Предишен Следваща