Josemaría Escrivá Obras
• Параграф 929: Да носиш кръст на гърдите е ....
• Параграф 930: Апостолска душо, внимавай н....
• Параграф 931: Един военен гений, св. Игнат....
• Параграф 932: Сам виж апостолите: въпреки....
• Параграф 933: Разказват, че един човек, ко....
• Параграф 934: Апостолската ревност е бла....
• Параграф 935: Не почивай на лаврите си! R....
• Параграф 936: В апостолското дело трябва ....
• Параграф 937: Никога не бъдете мъже и жен....
• Параграф 938: Старай се да живееш по такъ....
• Параграф 939: Мъже и жени, бъдете от света....
• Параграф 940: Не забравяйте, че единствот....
• Параграф 941: Послушанието е сигурният п....
• Параграф 942: Не забравяй, чедо мое, че ти ....
• Параграф 943: Чух един човек да казва на в....
• Параграф 944: Твой дълг е да предаваш на д....
• Параграф 945: Лошо разположение е това: д....
• Параграф 946: Ако искате да се отдадете н....
• Параграф 947: Остана учуден от това, че од....
• Параграф 948: Ти, обично Божие чедо, стара....
• Параграф 949: Да претендираш да заемаш ръ....
• Параграф 950: Ако знаеш колко много горчи....
• Параграф 951: Да стоиш начело на едно апо....
• Параграф 952: Няма извинение за непослуш....
• Параграф 953: Длъжен си да се молиш и да с....
• Параграф 954: Когато твоят предстоятел с....
• Параграф 955: В твоето апостолско дело не....
• Параграф 956: Разбирам защо приемаш с усм....
• Параграф 957: Често сравнявам апостолско....
• Параграф 958: Откажи се от тази самонадея....
• Параграф 959: Презрението и преследванет....