Josemaría Escrivá Obras
• Параграф 754: Това е ключът, чрез който мо....
• Параграф 755: От това дали ти и аз живеем �....
• Параграф 756: Ние сме като камъни за стро�....
• Параграф 757: Примирение?... Съгласие ли?.......
• Параграф 758: Смиреното приемане на Божи�....
• Параграф 759: ”Мир, мир“ — ми �....
• Параграф 760: Ето едно разсъждение, което....
• Параграф 761: Свободни човече, приеми доб....
• Параграф 762: Дело на пълно съгласие с Бо�....
• Параграф 763: Не се колебай: остави от тво....
• Параграф 764: Колкото по-близо до Бога е е....
• Параграф 765: Боже мой, горещо желая да из....
• Параграф 766: Себеотдаването на Божията �....
• Параграф 767: Пълното себеотдаване на Бо�....
• Параграф 768: ”Gaudium cum pace“&....
• Параграф 769: Безстрастие не означава съ�....
• Параграф 770: Дали ще живееш в излишък ил�....
• Параграф 771: Бог прославя онези, които и�....
• Параграф 772: Много пъти през деня си зад�....
• Параграф 773: Исусе, което е на Теб угодно....
• Параграф 774: Степени: да се примириш с Бо....
• Параграф 775: Господи, ако такава е Твоят�....
• Параграф 776: Не попадай в порочен кръг. Т....
• Параграф 777: Твоята собствена воля, твое....
• Параграф 778: Става дума за секунди... Пре�....