Josemaría Escrivá Obras
• Параграф 707: Понякога, докато размишляв�....
• Параграф 708: Светът, дяволът и плътта са ....
• Параграф 709: ”Чуй ме — нашепва �....
• Параграф 710: Ти се тревожиш и се измъчва�....
• Параграф 711: Ти отново падна... и то как! К....
• Параграф 712: Ти падна много ниско! — З�....
• Параграф 713: Ти не вървиш против Бога. R....
• Параграф 714: Ти няма да бъдеш човек с доб....
• Параграф 715: Тези колебания на твоя дух, ....
• Параграф 716: ”Не мога да се преборя �....
• Параграф 717: О, благословени земни несго....
• Параграф 718: Страдаш, но не искаш да се о�....
• Параграф 719: Никога не губи надежда! Лаз�....
• Параграф 720: Струва ти! — Знам. Но нико....
• Параграф 721: Ако зданието на твоите духо....
• Параграф 722: Този път изпитанието е прод....
• Параграф 723: Всичко ти било безразлично,....
• Параграф 724: Казваш, че в твоите гърди съ....
• Параграф 725: Врагът почти винаги постъп�....
• Параграф 726: Когато загуби онази човешк�....
• Параграф 727: Твоето сърце е като открита....
• Параграф 728: Цялата твърдост във вярата ....
• Параграф 729: Боже мой, всеки ден аз съм в�....
• Параграф 730: Ако ти не Го изоставяш и Той....
• Параграф 731: Във всичко се уповавай на И�....
• Параграф 732: О, Исусе! — Искам да почив....
• Параграф 733: Винаги имай упование в Бога....