Josemaría Escrivá Obras
• Параграф 685: Бурята на гонението е полез....
• Параграф 686: Съгласен съм, че онзи човек ....
• Параграф 687: Исусе, откъдето Ти си минал,....
• Параграф 688: Хайде пак...: какво били каза....
• Параграф 689: Развързаха се езиците и ти �....
• Параграф 690: Когато дойде страданието, п....
• Параграф 691: Ако те е постигнало голямо �....
• Параграф 692: Ти страдаш в този земен жив�....
• Параграф 693: Мъчно ти е, че се показаха н�....
• Параграф 694: Не знам от какво толкова се ....
• Параграф 695: В миговете на борба и проти�....
• Параграф 696: Ако посрещнеш страданието �....
• Параграф 697: Обществените събития те по�....
• Параграф 698: Укоряват ли те? — Не се за....
• Параграф 699: Докато си жив, ще имаш много....
• Параграф 700: Съгласен съм: има голям нат�....
• Параграф 701: Не си ли чувал какво казва У....
• Параграф 702: Изпълнен си с тревога. — �....
• Параграф 703: Лоша нощ в лоша странноприе....
• Параграф 704: По време на посещение в изв�....
• Параграф 705: Да се безпокоиш? — В ника�....
• Параграф 706: Физическа отпадналост. —....