Josemaría Escrivá Obras
• Параграф 589: Когато получаваш одобрения....
• Параграф 590: Не се стреми да бъдеш като п....
• Параграф 591: Господи, колкото повече ме ....
• Параграф 592: Не забравяй, че не си нищо п....
• Параграф 593: Когато наистина се видиш та....
• Параграф 594: Да се самоунижаваш не е сми....
• Параграф 595: Ако ти познаваше себе си, вс....
• Параграф 596: Да не ти е мъчно, че другите ....
• Параграф 597: Ако живееше според подбуди....
• Параграф 598: Колко ценно нещо е смирение....
• Параграф 599: Ти си нечиста и паднала пра....
• Параграф 600: Точно ти ли се гордееш? За к....
• Параграф 601: Горделив ли си? — Но защо?....
• Параграф 602: Колкото и да си учен, извест....
• Параграф 603: Такова фалшиво смирение им....
• Параграф 604: Признай смирено своята нем....
• Параграф 605: След една сърдечна и съкруш....
• Параграф 606: Виж колко смирен е нашият Г....
• Параграф 607: Смирението е също така и ед....
• Параграф 608: Не е липса на смирение да пр....
• Параграф 609: Себепознаването ни води за....
• Параграф 610: Никакво фалшиво смирение н....
• Параграф 611: Хубав урок получи за своята....
• Параграф 612: Време е да отхвърлиш тези г....
• Параграф 613: Ти, който си толкова празен ....