Josemaría Escrivá Obras
• Параграф 56: За някои хора се казва, че и�....
• Параграф 57: Старай се да живееш в едине�....
• Параграф 58: Не спъвай делото на Утешите....
• Параграф 59: Ти трябва да познаваш следн....
• Параграф 60: Ако ти не можеш да си постро....
• Параграф 61: Когато един мирянин се обяв....
• Параграф 62: Духовен наставник! — Ти и....
• Параграф 63: Възприемаш се за завършена ....
• Параграф 64: Не скривай от духовния си н�....
• Параграф 65: Защо толкова се боиш да опо�....
• Параграф 66: Свещеникът — какъвто и д�....
• Параграф 67: Няма да престана да ти напо�....
• Параграф 68: ”Презвитер“ етимолог�....
• Параграф 69: Каква липса на деликатност ....
• Параграф 70: Настоявам: тези шеги — те....
• Параграф 71: Колко трябва да се възхищав....
• Параграф 72: Не поставяй свещеника в пол....
• Параграф 73: Заболя те — като че ли за�....
• Параграф 74: Да обичаш Бога и да не почит....
• Параграф 75: Като добрите синове на Ной �....
• Параграф 76: Ако не следваш един план в ж....
• Параграф 77: Казваш ми: ”Да се подчи�....
• Параграф 78: Ако не ставаш в определено �....
• Параграф 79: Добродетел без ред? — Стр....
• Параграф 80: Ако спазваш реда, твоето вр�....