Josemaría Escrivá Obras
• Параграф 387: Планът за святост, който Хр�....
• Параграф 388: Едно нещо е святата невъзму....
• Параграф 389: Святата невъзмутимост е ха�....
• Параграф 390: Смей се на смешните неща! R....
• Параграф 391: Ако притежаваш ”святат....
• Параграф 392: Свикни с мисълта, че никой н....
• Параграф 393: Човек, който е склонен да пр....
• Параграф 394: Ако правиш компромиси, това....
• Параграф 395: Един Божи човек, закален в д....
• Параграф 396: Святата неотстъпчивост не �....
• Параграф 397: Бъди неотстъпчив, когато е �....
• Параграф 398: Християнската неотстъпчив�....
• Параграф 399: Ако употребяваме сила, за д�....
• Параграф 400: Колко престъпления се върш�....
• Параграф 401: С Бога — смело напред! ̵....
• Параграф 402: Не искай прошка от Исус сам�....
• Параграф 403: Бъди още по-смел в молитват�....
• Параграф 404: Казваш, че си претърпял неу�....
• Параграф 405: Провалил си се? — Много д�....
• Параграф 406: Сега ти наистина претърпя н....
• Параграф 407: Нека не смесваме правата, п�....
• Параграф 408: Фалшивият светец пред исти�....
• Параграф 409: Много се заблуждава онзи, к�....
• Параграф 410: Добродетелта ти да не е пок�....
• Параграф 411: Много лъжеапостоли все пак ....
• Параграф 412: Нека огънят на твоята Обич &....
• Параграф 413: ”Няма да служа!“ ....
• Параграф 414: Колко жалко е, когато един &#....
• Параграф 415: Не обръщай много внимание н....
• Параграф 416: ”Sine me nihil potestis facere.“