Josemaría Escrivá Obras
• Параграф 332: На този, който може да бъде �....
• Параграф 333: Учение. — Послушание: ”....
• Параграф 334: Ти се молиш, практикуваш ум�....
• Параграф 335: Един час учение за съвремен....
• Параграф 336: Ако трябва да служиш на Бог�....
• Параграф 337: Приемаш Светите Тайнства, м....
• Параграф 338: Тъй като по-рано човешките �....
• Параграф 339: Не купувай книги, преди да с....
• Параграф 340: Учи! — Учи прилежно! — �....
• Параграф 341: Добре е, че си толкова усърд....
• Параграф 342: Не забравяй, че първо трябв�....
• Параграф 343: Труди се! — Съвестното из....
• Параграф 344: Като възпитател ти несъмне�....
• Параграф 345: Култура! Култура! — Добре....
• Параграф 346: Сега си студент. Постарай с�....
• Параграф 347: Ти полагаш усилия само за о�....
• Параграф 348: Твоята разпуснатост, немар�....
• Параграф 349: Не губи вътрешния си мир, ак....
• Параграф 350: Да си начетен и изпълнителе....
• Параграф 351: Самодоволният ти вид те пра....
• Параграф 352: Липсата на опит те подтиква....
• Параграф 353: Непринадлежност към никакв....
• Параграф 354: Използвай добре времето! R....
• Параграф 355: Тези, които се занимават с ч....
• Параграф 356: Не разбирам как може да се н....
• Параграф 357: Казваш, че всички грехове к�....
• Параграф 358: Безделието е нещо недопуст�....
• Параграф 359: Влагай духовен смисъл в изп....