Josemaría Escrivá Obras
• Демон
Глава 5 СЪРЦЕ
   > Параграф 149
Глава 8 ИЗПИТВАНЕ НА СЪВЕСТТА
   > Параграф 236
Глава 16 ПОДГОТОВКА
   > Параграф 384
Глава 17 ПЛАНЪТ ЗА ТВОЯТА СВЯТОСТ
   > Параграф 413
Глава 25 НАБОЖНОСТИ
   > Параграф 551
   > Параграф 567
   > Параграф 572
Глава 26 ВЯРА
   > Параграф 576
Глава 34 ВЪТРЕШНАТА ДУХОВНА БОРБА
   > Параграф 708
   > Параграф 724
Глава 35 ИДНИТЕ НЕЩА
   > Параграф 750
Глава 43 ПРИЗВАНИЕ
   > Параграф 924