Josemaría Escrivá Obras
• Благодарност
Глава 11 БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ
   > Параграф 268
Глава 12 ДУХОВЕН ЖИВОТ
   > Параграф 298
Глава 17 ПЛАНЪТ ЗА ТВОЯТА СВЯТОСТ
   > Параграф 404
Глава 18 ОБИЧ КЪМ БОГА
   > Параграф 434
Глава 21 СВ. ДЕВА МАРИЯ
   > Параграф 512
Глава 22 ЦЪРКВАТА
   > Параграф 521
   > Параграф 524
Глава 27 СМИРЕНИЕ
   > Параграф 608
Глава 31 РАДОСТ
   > Параграф 658
Глава 33 ИЗПИТАНИЯ
   > Параграф 693
Глава 42 ЖИВОТ НА ДУХОВНО ДЕТСТВО
   > Параграф 894
   > Параграф 901
Глава 43 ПРИЗВАНИЕ
   > Параграф 913
Глава 46 ПОСТОЯНСТВО
   > Параграф 992