Josemaría Escrivá Obras
• Справедливост за намерение
Глава 1 ХАРАКТЕР
   > Параграф 10
   > Параграф 24
   > Параграф 32
Глава 3 МОЛИТВА
   > Параграф 82
   > Параграф 109
Глава 5 СЪРЦЕ
   > Параграф 161
Глава 7 ПОКАЯНИЕ
   > Параграф 215
Глава 9 РЕШЕНИЯ
   > Параграф 252
Глава 11 БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ
   > Параграф 271
Глава 12 ДУХОВЕН ЖИВОТ
   > Параграф 287
Глава 14 УНИНИЕ
   > Параграф 331
Глава 18 ОБИЧ КЪМ БОГА
   > Параграф 418
Глава 20 СРЕДСТВАТА
   > Параграф 471
   > Параграф 478
   > Параграф 481
   > Параграф 490
Глава 30 ДИСКРЕТНОСТ
   > Параграф 649
Глава 33 ИЗПИТАНИЯ
   > Параграф 693
   > Параграф 700
Глава 34 ВЪТРЕШНАТА ДУХОВНА БОРБА
   > Параграф 710
Глава 37 БОЖИЯТА СЛАВА
   > Параграф 779
   > Параграф 780
   > Параграф 783
   > Параграф 784
   > Параграф 786
   > Параграф 788
Глава 39 МАЛКИТЕ НЕЩА
   > Параграф 813
   > Параграф 826
Глава 43 ПРИЗВАНИЕ
   > Параграф 918
Глава 44 АПОСТОЛ
   > Параграф 945