Josemaría Escrivá Obras
• Божието присъствие
Глава 3 МОЛИТВА
   > Параграф 103
   > Параграф 110
Глава 11 БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ
   > Параграф 265
   > Параграф 266
   > Параграф 267
   > Параграф 268
   > Параграф 269
   > Параграф 270
   > Параграф 271
   > Параграф 272
   > Параграф 273
   > Параграф 274
   > Параграф 275
   > Параграф 276
   > Параграф 277
Глава 12 ДУХОВЕН ЖИВОТ
   > Параграф 279
   > Параграф 283
Глава 13 ОЩЕ ЗА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ
   > Параграф 302
Глава 15 УЧЕНИЕ
   > Параграф 359
Глава 24 ОБЩЕНИЕТО НА СВЕТЦИТЕ
   > Параграф 545
Глава 36 БОЖИЯТА ВОЛЯ
   > Параграф 772
   > Параграф 778
Глава 39 МАЛКИТЕ НЕЩА
   > Параграф 815
Глава 41 ДУХОВНО ДЕТСТВО
   > Параграф 865
Глава 42 ЖИВОТ НА ДУХОВНО ДЕТСТВО
   > Параграф 878
   > Параграф 884
   > Параграф 894
   > Параграф 895
   > Параграф 897
   > Параграф 898