Josemaría Escrivá Obras
• Исус Христос
Глава 1 ХАРАКТЕР
   > Параграф 31
Глава 2 ДУХОВНО НАСТАВНИЧЕСТВО
   > Параграф 58
Глава 3 МОЛИТВА
   > Параграф 94
   > Параграф 105
Глава 5 СЪРЦЕ
   > Параграф 151
   > Параграф 154
   > Параграф 155
   > Параграф 168
Глава 7 ПОКАЯНИЕ
   > Параграф 212
   > Параграф 213
   > Параграф 229
   > Параграф 230
Глава 10 ПРЕКОМЕРНО ЧУВСТВО НА ВИНА
   > Параграф 259
Глава 11 БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ
   > Параграф 271
   > Параграф 276
Глава 12 ДУХОВЕН ЖИВОТ
   > Параграф 288
   > Параграф 296
   > Параграф 299
Глава 13 ОЩЕ ЗА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ
   > Параграф 303
   > Параграф 310
   > Параграф 321
Глава 16 ПОДГОТОВКА
   > Параграф 382
Глава 17 ПЛАНЪТ ЗА ТВОЯТА СВЯТОСТ
   > Параграф 416
Глава 18 ОБИЧ КЪМ БОГА
   > Параграф 422
   > Параграф 432
   > Параграф 437
Глава 20 СРЕДСТВАТА
   > Параграф 491
Глава 21 СВ. ДЕВА МАРИЯ
   > Параграф 492
   > Параграф 495
   > Параграф 503
   > Параграф 513
   > Параграф 514
Глава 23 СВЯТАТА ЛИТУРГИЯ
   > Параграф 533
Глава 25 НАБОЖНОСТИ
   > Параграф 556
   > Параграф 557
Глава 26 ВЯРА
   > Параграф 584
Глава 28 ПОСЛУШАНИЕ
   > Параграф 628
Глава 32 ДРУГИ ДОБРОДЕТЕЛИ
   > Параграф 671
Глава 33 ИЗПИТАНИЯ
   > Параграф 687
   > Параграф 699
Глава 34 ВЪТРЕШНАТА ДУХОВНА БОРБА
   > Параграф 711
Глава 36 БОЖИЯТА ВОЛЯ
   > Параграф 769
Глава 40 ТАКТИКА
   > Параграф 833
Глава 42 ЖИВОТ НА ДУХОВНО ДЕТСТВО
   > Параграф 884
Глава 44 АПОСТОЛ
   > Параграф 947