Josemaría Escrivá Obras
799

Това, което за теб е учудващо, за мен е нещо естествено. — Чудно ли ти се струва, че Господ те е призовал, докато си упражнявал професията си?

— Точно така Той е призовал и първите апостоли: св. Петър, св. Андрей, св. Йоан и св. Яков — докато ловели риба; а пък бирника Матей — докато събирал данъци...

А ето и нещо наистина удивително: точно така Исус е призовал и св. ап. Павел — докато с всички сили се борил да затрие семето на християните.

Предишен Виждам глава Следваща