Josemaría Escrivá Obras
168

”Не се съгласих, когато чух онази жена да казва, че нашият Господ един ден ще ќ ”потърси сметка“. Всъщност за такива хора в Съдния ден Той няма да бъде безмилостен Съдия, а просто — Исус.“ — Тези думи, написани от един свят епископ, са утешили не едно и не две страдащи сърца. Уверен съм, че те могат да утешат и теб.

Предишен Виждам глава Следваща