Josemaría Escrivá Obras
• Параграф 235: Съвестта трябва да бъде изп....
• Параграф 236: Когато пристъпваш към изпи....
• Параграф 237: Изпитвай себе си — бавно ....
• Параграф 238: Цялостното изпитване на съ....
• Параграф 239: Поглед към миналото. Нима щ....
• Параграф 240: Искай светлина. — Постоя....
• Параграф 241: Чрез частичното изпитване ....
• Параграф 242: Колко дължа на Бога за тов....
• Параграф 243: ”Qui fidelis est in minimo et in maiori f....
• Параграф 244: Реагирай бързо! — Чуй как....
• Параграф 245: През време на духовните упр....
• Параграф 246: Винаги завършвай изпитване....