Josemaría Escrivá Obras
• Параграф 118: Бог дава святото целомъдри....
• Параграф 119: Колко красиво е святото цел....
• Параграф 120: Целомъдрие? — питат няко....
• Параграф 121: Необходим е един кръстонос....
• Параграф 122: Мнозина живеят като ангели ....
• Параграф 123: Когато вземеш твърдо решен....
• Параграф 124: В едно от писмата ти чета, м....
• Параграф 125: Споделяш, че би искал да се ....
• Параграф 126: Чревоугодието е предтеча н....
• Параграф 127: Не влизай в разговор с теле....
• Параграф 128: Свенливостта и скромността....
• Параграф 129: Без святото целомъдрие чов....
• Параграф 130: Избави ме, Исусе, от тази от....
• Параграф 131: Не разговаряй никога — д....
• Параграф 132: Не проявявай малодушието с....
• Параграф 133: Светците не са били уродлив....
• Параграф 134: ”Плътта, и в коприна да ....
• Параграф 135: Ако знаеше колко много стру....
• Параграф 136: След като си последвал жела....
• Параграф 137: И само като помислиш, че за ....
• Параграф 138: ”Infelix ego homo!, quis me liberabit dec....
• Параграф 139: В часа на изкушението мисли....
• Параграф 140: Щом не си дал съгласието си,....
• Параграф 141: Струва ти се, че буквално чу....
• Параграф 142: ”Domine! Si vis, potes me mundarе!“....
• Параграф 143: За да запази целомъдрието с....
• Параграф 144: Съвършеното целомъдрие, ко....
• Параграф 145: На мадридския фронт двадес....