Josemaría Escrivá Obras
Книгата Път (издавана 460 пъти, 4780000 тираж, на 51 езика) е съставена от 999 сентенции, чието предназначение е да стимулират личния размисъл. В нея са засегнати различни аспекти от християнския живот, като човешкия характер, апостолата, молитвата, труда и християнските добродетели. В предговора св. Хосемария пише: „Искам да събудя спомените ти, за да се роди мисъл, която да те рани, и за да може животът ти да стане по-добър, да тръгнеш по пътищата на молитвата и на обичта, и да се превърнеш в душа с мерило за нещата.”

Според думите на автора: „читателят би трябвало да притежава поне малко усет за свръхестественото, да се стреми към духовен живот и да желае да бъдe носител на Благата Вест. Книгата не съдържа съвети за хора на действието. Нейната цел е да помогне на човека да общува с Бога и от обич към Него да служи на ближните.”


Прочети, без да бързаш, тези съвети; внимателно вникни в тези мисли. Това са неща, които ти нашепвам с пълно доверие – като на приятел, като на брат, като твой баща. Бог чува споделеното с доверие. Няма да ти кажа нищо ново. Искам да събудя спомените ти, за да се роди мисъл, която да те рани, и за да може животът ти да стане по-добър, да тръгнеш по пътищата на молитвата и на обичта и да се превърнеш в душа с мерило за нещата.