Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  Кръстен път > XIII—о СПИРАНЕ: Исус е снет от кръста и е предаден на Неговата Майка > Параграф 13
13

Потопена в скръб, Дева Мария стои до кръста. Св. ап. Йоан е с нея. Но става късно и юдеите настояват нашия Господ да бъде снет оттам.

След като е получил от Пилат предписаното от римския закон разрешение да се погребат осъдените, пристига на Голгота един мъж на име Йосиф, член на синедриона, ”човек добър и справедлив. Той не бе се съгласил с решението и деянията им; из Ариматея, юдейски град, който очакваше тъй също Царството Божие“ (Лук. 23:50—51). ”Дойде също и Никодим (който беше ходил изпреди при Исуса нощя) и донесе около сто литри смес от смирна и алой“ (Иоан. 19:39).

Те не били познати на обществеността като последователи на Божествения Учител. Не били присъствали на великите чудеса и не Го били придружили при триумфалното влизане в Йерусалим. Сега, в трудния момент, когато другите избягали, те не се страхуват, че могат да изгубят репутацията си заради Хритсос.

Заедно вземат Тялото на Исус и го поставят в обятията на Неговата свята Майка. Мъките на Дева Мария продължават.

”Къде отиде твоят Възлюбен, о, най-хубава между жените? Накъде свърна твоят Възлюбен? Ние ще Го потърсим с тебе.“ (Пес. на Песн. 6:l).

Св. Дева Мария е наша Майка и не желаем, нито можем да я оставим сама. 

Размишления1. Дойде да спаси света, а Неговите се отрекоха от Него пред Пилат. Той ни научи на пътя на доброто, а Го влачат по пътя към Голгота. Бе примерен във всичко, а пред Него предпочитат крадец и убиец. Бе роден, за да прощава, а безпричинно Го осъждат на изтезания. Стигна до нас по мирни пътеки, а Му обявяват война. Беше Светлината, а Го предават на властта на мрака. Носеше любов, а Му се отплащат с омраза. Дойде, за да бъде Цар, а Го увенчават с тръни. Стана слуга, за да ни освободи от греха, а Го приковават на кръста. Прие човешка плът, за да ни даде Живот, а ние Му се отплащаме със смърт. 

 

2. Не разбирам твоята представа за християнския живот.

Нима мислиш, че е справедливо нашият Господ да умре разпнат, а ти да се задоволяваш с това да ”я караш някак си“?

Това ”карам я някак си“ нима е съвместимо с трудният и тесен път, за който е говорил Исус?

 

3. Не допускай обезсърчение в своя апостолат! Не си се провалил, както и Христос не се е провалил на кръста. Кураж!... Продължавай да вървиш срещу течението, закрилян от майчиното и пречисто сърце на св. Богородица: Sancta Maria, refugium nostrum et virtus, ти си мое прибежище и моя сила.

Бъди спокоен. Не се тревожи… Бог има съвсем малко приятели на земята. Не искай да излизаш от света! Не избягвай тежестта на дните, макар че понякога стават много дълги за нас! 

 

4. Ако искаш да бъдеш верен, обичай св. Дева Мария!

От Благовещението до агонията в подножието на кръста, сърцето на нашата Майка е било изцяло отдадено на Исус.

Прибягвай към св. Дева Мария със синовна обич и тя ще измоли за теб вярността и самоотрицанието, които желаеш.

 

5. ”Не струвам нищо, не мога нищо, нямам нищо, не съм нищо…“

Но Ти се изкачи на кръста, за да мога аз да се възползвам от Твоите безкрайни заслуги.

Възползвам се също и от заслугите на Божията Майка — защото, бидейки неин син, заслугите й са мои — и от тези на св. Йосиф. И си присвоявам добродетелите на светците и на толкова много всеотдайни души…

После хвърлям поглед към своя живот и казвам: ”Ах, Боже мой, моят живот е като мрачна нощ! Само от време на време блесва нещо в тази нощ, и това се случва поради Твоето голямо милосърдие и поради моя малък отклик… Принасям Ти всичко това, Господи; нямам друго.“[Разпечатайте]
 
[Изпращам]
 
[.pdb]
 
[Пращам в архива]
 
Превеждам параграфи до:
Предишен Следваща