Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  Святата Броеница > СКРЪБНИ ТАЙНИ: Увенчаването на Исус Христос с трънен венец > Параграф 8
8

Желанието на Христос да страда за нас е вече удовлетворено.

Водят нашия Господ в двора на преторията и там свикват цялата свита на Пилат (Марк 15:16). — Грубите войници събличат дрехите от пречистото Му тяло. — Обличат Исус с една стара и мръсна багреница и Му дават да държи копие, вместо скиптър.

Полагат върху главата на Христос венец от тръни и започват да се гаврят с Него… ”Ave Rex Iudaeorum!“ ”Привет, Царю Юдейски!“ (Марк 15:18). Бият Го по главата, удрят Му плесници и Го заплюват.

Исус, увенчан с тръни и облечен в пурпурни дрипи, е представен пред събралия се народ: ”Ecce homo!“ ”Ето човекът!“. А първосвещениците и техните слуги отново крещят: “Разпни Го! Разпни Го!“ (Йоан 19:5-6).

А нима ние никога не сме увенчавали Христос с тръни? Нима не сме Му нанасяли удари? Не сме ли Го заплювали?

Господи, никога вече няма да се отнасяме така с Теб! И с това твърдо и ясно решение приключват тези десет ”Радвай се,...“.

[Разпечатайте]
 
[Изпращам]
 
[.pdb]
 
[Пращам в архива]
 
Превеждам параграфи до:
Предишен Следваща