Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  Святата Броеница > СЛАВНИ ТАЙНИ: Слизането на Светия Дух над св. Дева Мария и над апостоли > Параграф 13
13

Исус Христос бе казал: ”Аз ще измоля от Моя Отец, и Той ще Ви даде друг Утешител, за да бъде с вас навеки.“ (Йоан 14:16). ”А когато всички в единомислие стояха събрани заедно, внезапно се чу шум от небето, като че идеше силен вятър, който изпълни цялата къща, където седяха. — И над тях се явиха езици, сякаш огнени, които се разделиха и по един се спуснаха над всекиго от тях.“ (Деян. 2:1-3).

Изпълнени със Светия Дух, апостолите са като опиянени (срв. Деян. 2:13).

Тогава св. ап. Петър, заобиколен от другите единадесет апостоли, издига глас и започва да говори. — Ние го слушаме, въпреки че принадлежим на различни народи. - Всеки го чува на собствения си език. — Той ни говори за Исус Христос, за Светия Дух, и за Небесния Отец.

Не го убиват с камъни, нито го хвърлят в затвор. Три хиляди души се обръщат и приемат кръщението.

Ние, след като помагаме на апостолите, които кръщават, възхваляваме Бог-Отец чрез Неговия Син Исус Христос, също се чувстваме замаяни от присъствието на Светия Дух.

[Разпечатайте]
 
[Изпращам]
 
[.pdb]
 
[Пращам в архива]
 
Превеждам параграфи до:
Предишен Следваща