Josemaría Escrivá Obras
• Параграф 72: ”Братя мои възлюбениR....
• Параграф 73: Разказва св. Лука, в седма г....
• Параграф 74: Известен секуларистки мант....
• Параграф 75: Може би ще се сетите за друг....
• Параграф 76: Не бих могъл да кажа коя е г....
• Параграф 77: Да разгледаме сега някои от....
• Параграф 78: Умее да бъде силен този, кой....
• Параграф 79: Силни и търпеливи: с присъс....
• Параграф 80: Изброяваме бързо някои чов....
• Параграф 81: Две човешки добродетели ̵....
• Параграф 82: Човешките добродетели изис....
• Параграф 83: Ако сме истинни, ще бъдем съ....
• Параграф 84: Въздържаността е себевладе....
• Параграф 85: ”Qui sapiens est corde appellabitur prude....
• Параграф 86: Св. Тома посочва три деяния ....
• Параграф 87: Такава мъдрост на сърцето, ....
• Параграф 88: Благоразумен е не този, кой....
• Параграф 89: Говорихме за човешки добро....
• Параграф 90: Естественост и простодушие....
• Параграф 91: Човешки добродетели и свръ....
• Параграф 92: Ако християнинът се бори, з....