Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Прятели на Бог Прятели на Бог > Труд  
• Труд
Глава 1 Величие на всекидневния живот 
   > Параграф 10
   > Параграф 12
Глава 3 Съкровището на времето
   > Параграф 42
   > Параграф 44
   > Параграф 45
   > Параграф 46
   > Параграф 47
   > Параграф 48
   > Параграф 49
   > Параграф 51
   > Параграф 52
   > Параграф 54
Глава 4 Божи труд
   > Параграф 55
   > Параграф 56
   > Параграф 57
   > Параграф 58
   > Параграф 60
   > Параграф 61
   > Параграф 62
   > Параграф 63
   > Параграф 64
   > Параграф 65
   > Параграф 66
   > Параграф 67
   > Параграф 68
   > Параграф 69
   > Параграф 70
   > Параграф 71
   > Параграф 72
Глава 5 Човешките добродетели
   > Параграф 81
Глава 10 ”Защото те ще видят Бога“
   > Параграф 169
Глава 12 Надеждата на християнина
   > Параграф 202
Глава 13 Със силата на любовта
   > Параграф 208
   > Параграф 209
   > Параграф 210
Глава 15 За да бъдат всички спасени
   > Параграф 245
   > Параграф 246
Глава 16 Майка Божия, Майка наша
   > Параграф 258
   > Параграф 264
   > Параграф 272
   > Параграф 273
Глава 17  Към светостта
   > Параграф 284
   > Параграф 285