Josemaría Escrivá Obras
• равнодушие
Глава 3 Съкровището на времето
   > Параграф 42
   > Параграф 46
Глава 5 Човешките добродетели
   > Параграф 83
Глава 8 Взаимоотношенията с Бог
   > Параграф 129
   > Параграф 130
   > Параграф 131
Глава 9 Да живееш пред Бог и пред хората
   > Параграф 143
   > Параграф 150
Глава 12 Надеждата на християнина
   > Параграф 192
   > Параграф 202
Глава 13 Със силата на любовта
   > Параграф 207
   > Параграф 211
   > Параграф 217