Josemaría Escrivá Obras
• Божието присъствие
Глава 1 Величие на всекидневния живот 
   > Параграф 18
   > Параграф 19
   > Параграф 20
   > Параграф 21
   > Параграф 22
Глава 4 Божи труд
   > Параграф 58
   > Параграф 62
   > Параграф 65
   > Параграф 66
   > Параграф 67
   > Параграф 70
Глава 9 Да живееш пред Бог и пред хората
   > Параграф 149
   > Параграф 150
   > Параграф 151
   > Параграф 152
Глава 13 Със силата на любовта
   > Параграф 218
   > Параграф 221
Глава 15 За да бъдат всички спасени
   > Параграф 247
   > Параграф 250
Глава 17  Към светостта
   > Параграф 292