Josemaría Escrivá Obras
• Умъртвяване на плътските с
Глава 4 Божи труд
   > Параграф 67
   > Параграф 68
   > Параграф 71
Глава 5 Човешките добродетели
   > Параграф 84
Глава 8 Взаимоотношенията с Бог
   > Параграф 128
   > Параграф 130
   > Параграф 131
   > Параграф 132
   > Параграф 133
   > Параграф 134
   > Параграф 135
   > Параграф 136
   > Параграф 137
   > Параграф 138
   > Параграф 139
   > Параграф 140
   > Параграф 141
Глава 12 Надеждата на християнина
   > Параграф 196
   > Параграф 201
Глава 13 Със силата на любовта
   > Параграф 216
Глава 15 За да бъдат всички спасени
   > Параграф 250