Josemaría Escrivá Obras
• Вътрешната духовна борба
Глава 1 Величие на всекидневния живот 
   > Параграф 3
   > Параграф 7
   > Параграф 8
   > Параграф 13
   > Параграф 14
   > Параграф 16
   > Параграф 20
Глава 2 Свободата, Божи дар
   > Параграф 36
   > Параграф 38
Глава 4 Божи труд
   > Параграф 62
Глава 6 Смирение
   > Параграф 94
   > Параграф 95
   > Параграф 106
Глава 8 Взаимоотношенията с Бог
   > Параграф 131
   > Параграф 132
   > Параграф 134
   > Параграф 138
   > Параграф 139
   > Параграф 141
Глава 9 Да живееш пред Бог и пред хората
   > Параграф 146
   > Параграф 147
   > Параграф 148
   > Параграф 149
   > Параграф 150
   > Параграф 151
Глава 10 ”Защото те ще видят Бога“
   > Параграф 162
Глава 11 Живот на вяра
   > Параграф 180
   > Параграф 181
   > Параграф 182
   > Параграф 186
Глава 13 Със силата на любовта
   > Параграф 207
   > Параграф 211
   > Параграф 214
   > Параграф 215
   > Параграф 216
   > Параграф 217
   > Параграф 218
   > Параграф 219
Глава 14 Молитвен живот
   > Параграф 222
   > Параграф 223
   > Параграф 224
   > Параграф 232
   > Параграф 233
Глава 15 За да бъдат всички спасени
   > Параграф 238