Josemaría Escrivá Obras
21

И на мен, както на Господ, ми харесва много да говоря за лодки и мрежи, за да направя така, че всички да извличаме от евангелските сцени твърди и точно определени решения. Св. Лука ни разказва за някои рибари, които миели и кърпели мрежите по бреговете на Генисаретското езеро. Исус се приближава до приближилите земята лодки покрай брега и влиза в една от тях, тази на Симон. С колко естественост Божественият Учител влиза в лодката на всеки от нас! ”За да ни усложни живота“, както чуваме да се коментира в тон на оплакване. Господ е срещнал вас и мен по самия наш път, за ”да ни усложни“ съществуването внимателно, любящо.

След като е проповядвал от лодката на Петър, се обръща към рибарите: ”Duc in altum, et laxate retia vestra in capturam!“”Отплувай към дълбокото и хвърлете мрежите си за ловитба“. Уповаващи се на Христовото слово, се подчиняват и получават онзи чудодеен улов.

И гледайки Петър, който, като Яков и Йоан, не успявал да си даде сметка, Господ обяснява: ”Не бой се; отсега ще ловиш човеци“. И като изтеглиха корабите на брега, оставиха всичко и тръгнаха след Него“.

Твоята лодка — твоите таланти, твоите стремежи, твоите успехи — не струва нищо, ако не я поставиш на разположение на Исус Христос, ако не оставиш Той да се качи вътре свободно, ако я превърнеш в идол. Ти сам, с твоята лодка, ако я караш без Божествения Учител, свръхестествено погледнато, пътуваш право към корабокрушението. Само ако приемеш, ако търсиш присъствието и ръководството на Господ, ще бъдеш защитен от бурите и от бурните вълни на живота. Положи всичко в Божиите ръце: твоите мисли, прекрасните приключения на твоята фантазия, твоите благородни човешки амбиции, твоите чисти любови трябва да минават през Сърцето на Христа. В противен случай, рано или късно, ще потънат с твоя егоизъм.

 

Предишен Виждам глава Следваща