Josemaría Escrivá Obras
148

Връща ми се отново в паметта онзи младежки спомен. Каква велика проява на вяра! Струва ми се, че чувам още литургичното пеене, че дишам уханието на тамяна, че виждам хиляди и хиляди мъже, всеки със своята голяма свещ — която е като символ на тяхната немощ — но със сърце на деца, на създания, които може би не смеят да вдигнат очи към лика на баща си. ”Познай и размисли колко лошо и горчиво е туй, дето остави твоя Господ Бог“. Да подновим твърдото решение да не се отдалечаваме никога от Господ, за да тичаме след земните неща! Да увеличаваме с конкретни решения за нашето поведение жаждата за Бог: като създания, които признават собствената си бедност и търсят, призовават непрестанно Отца.

Но повтарям: нужно е да се научим да бъдем като деца, нужно е да се научим да бъдем Божии чеда. И в същото време е нужно да предаваме на другите това отношение, което сред естествените немощи ще ни направи ”с твърда вяра“, плодотворни в делата и сигурни в пътя; така, каквато и да е грешката, която можем да направим, дори най-отвратителната, няма да се колебаем да реагираме, да се върнем на главния път на божествената синовност, който приключва в отворените, уютни обятия на Бог, наш Отец.

Кой от вас не помни обятията на собствения си баща? Може би не са били толкова снизходителни, нежни и деликатни като тези на майката. Но тези здрави, силни обятия са ни давали топлина и сигурност. Господи, благодаря за тези груби обятия; благодаря за тези силни ръце; благодаря за това нежно и искрено сърце. Щях да Ти кажа: благодаря също за моите грешки! Не, защото Ти не ги искаш! Но ги разбираш, извиняваш ги, опрощаваш ги.

Това е мъдростта, която Бог очаква от нас в нашите взаимоотношения с Него; почти проява на математическа наука: да признаем, че сме нула… Но Бог, наш Отец, обича всеки от нас такъв, какъвто е. Аз — който не съм друго, освен един беден човек — обичам всеки от вас такъв, какъвто е; представете си тогава каква ще да е Божията Любов! При условие, че се борим, при условие, че се ангажираме да дадем на живота ориентацията, продиктувана от една добре формирана съвест.

 

 

 

Житейски план

 

Предишен Виждам глава Следваща